Niezwykłości snu

W KRĘGU KULTUROWYM

W wieku ok. 9 lat zaznacza się też w rysunkach dzieci przewaga postaci zwróconych w lewo, co wiąże się z rozwo­jem ruchowych ośrodków mózgu w toku opanowywania umiejętności pisania. W miarę postępów rozwoju dzieci coraz dokładniej planują swoje czynności przed przystąpieniem do rysowania, określają również z góry wynik, jaki zamierzają osiągnąć, czyli to, co i jak mają narysować.W naszym kręgu kulturowym większość dzieci przestaje spontanicznie rysować między 9 —12 rokiem życia, co — jak pisze Juliette Boutonier — stanowi także „konsekwencję faktu, że w fazie tej dziecko kierowane jest bardziej ku uspo­łecznieniu niż ku autoekspresji […]”.W rysowaniu dzieci często stosują kredki zarówno do za­znaczania konturu postaci, jak i do jego wypełniania różnymi kolorami. Do malowania używają farb wodnych i innych, zwłaszcza gdy malują pod opieką -w ogniskach plastycznych czy szkolnych kółkach zainteresowań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *