Niezwykłości snu

SPRZYJAJĄCE WARUNKI

Najbardziej intensywny rozwój majsterkowania występuje u dzieci, a zwłaszcza u chłopców, w wieku 7 — 14 lat.Dzieci w tym wieku wykonują samodzielnie lub przy po­mocy dorosłych różnorodne przedmioty użytkowe lub prze­znaczone do zabawy (np. latawce). Często działania te wyko­nywane są zespołowo, a dzieci wówczas szczególnie wiele uczą się od siebie. Również używanie i- uruchamianie wła­snych wytworów coraz częściej ma charakter grupowy (np. puszczanie latawców). Stwarza to sytuację współzawodni­ctwa i zwiększa motywację do działań konstrukcyjno-techni­cznych.Dzieci, które opanowały już ekspresywną mowę pisaną, podejmują także próby twórczości literackiej. Przeja­wia się ona w postaci wypracowań szkolnych i w innych spon­tanicznie stosowanych forinach obejmujących zarówno prozę, jak i poezję.  Jeśli szkoła stwarza warunki sprzyjające temu rodzajowi twórczości, dzieci osiągają niekiedy bardzo warto­ściowe pod względem wychowawczym i artystycznym rezul­taty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *