Niezwykłości snu

SPONTANICZNIE PODEJMOWANE FORMY

W młodszym wieku szkolnym ważne miejsce w aktywności dzieci zajmuje również czytelnictwo. Stopniowo różnicują się zainteresowania czytelnicze dziewcząt i chłopców. W lek­turze dzieci, obok książek, istotne znaczenie mają czaso­pisma dziecięce. Lektura dzieł beletrystycznych stanowi przedłużenie artystyczno-poznawczych form aktywności dzie­ci. Czytelnictwo czasopism i książek popularnonaukowych wiąże się z zainteresowaniami poznawczymi i działalnością praktyczno-techniczną, dostarczając dzieciom informacji po­trzebnych w działaniu.W spontanicznie podejmowanych formach działalności dzieci w omawianym etapie rozwoju duża rola przypada kolekcjonowaniu różnorodnych przedmiotów. Dzieci groma­dzą interesujące dla nich przedmioty już w okresie przedszkol­nym, jednakże w młodszym wieku szkolnym działalność ta staje się bardziej wybiórcza i systematyczna — dzieci zbierają tylko niektóre rzeczy, porządkują swoje zbiory według okreś­lonych zasad, dążą do stworzenia w nich pewnych całości. Okres najbardziej intensywnego kolekcjonowania przypada na wiek 10 — 11 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *