Niezwykłości snu

POTRZEBA POROZUMIENIA

Dzieci zaczynają odczuwać — jak pisze J. Piaget — potrzebę „wza­jemnego porozumienia w zakresie gry […]. Dążąc do zdobycia przewagi dziecko stara się walczyć — z zachowaniem wspólnych reguł — ze swoimi partnerami” (podkreślenie J. P.). Gra staje się więc grą społeczną. W wieku 7 —10 lat dzieci zapoznają się ze szczegółami reguł gry, poświęcając wiele uwagi ich opanowaniu w różnych grach. W rezultacie pewnych braków w przyswojeniu prawideł, dzieci zwykle do­piero w trakcie gry uzgadniają ostatecznie zasady, dyskutują postępowanie traktowane przez pewnych uczestników jako niewłaściwe itp. Świadomość przepisów nie jest jednak pełna.Dopiero u dzieci 11 12-letnich, które opanowały już cał­kowicie kodeks reguł danej gry, zmienia się zachowanie w prze­biegu gry i stosunek do obowiązujących w niej zasad postępo­wania. Dzieci przed rozpoczęciem gry uzgadniają szczegóły stosowania reguł i z satysfakcją poświęcają wiele czasu na dyskusje dotyczące interpretacji różnych możliwych sytuacji w grze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *