Niezwykłości snu

Fale mózgowe

Przełomem w badaniach snu i w całej dziedzinie badań układu nerwowego było odkrycie fal mózgowych i wynalezienie elektroencefalografii. Pogląd, że układ nerwowy jest aktywny elektrycznie, sformułowano po raz pierwszy pod koniec XVIII wieku. Luigi Galvani z Bolonii pierwszy dowiódł, że…
Więcej

Właściwa ocena snu

Aby zrozumieć istotę snu, musimy badać go dokładnie i w miarę obiektywnie. Subiektywna ocena snu jest niedokładna i czasami zadziwiająco błędna. Często zdarza się, że po krótkiej drzemce czujemy się jakbyśmy spali przez kilka godzin. I odwrotnie, niektórzy, budząc się…
Więcej

Teorie istnienia toksyn snu

Niektórzy uważali, że odłączenie mózgu od ciała jest spowodowane powiększeniem tarczycy lub węzłów chłonnych. Inni szli znacznie dalej i przypuszczali, że sen jest wynikiem wstrzymania aktywności mózgu – rodzajem „krótkiego spięcia” spowodowanego odłączeniem się komórek nerwowych. Porównywali je z organizmami…
Więcej

Przyczyny snu

Grecka koncepcja zależności między snem a waporami blokującymi pory w mózgu przetrwała w prawie nie zmienionej postaci aż do niedawnych czasów. Jedyne różnice dotyczyły substancji i przyczyn odizolowania mózgu od reszty ciała. I tak zamiast „żołądkowych waporów” wymieniano na przykład…
Więcej

Filozofia snu

Sen jest taki sam u wszystkich ludzi – i wszyscy ludzie są wobec niego równi. Kiedy słońce zachodzi w Chinach, ponad miliard Chińczyków okrywa się kocami i kładzie spać. Kilka godzin później w podobny sposób przygotowują się do snu Amerykanie.…
Więcej