Niezwykłości snu

OBOK UCZENIA SIĘ

W omawianym okresie rozwoju w działalności dzieci roz­szerza się stopniowo zakres pracy.Obok uczenia się w szkole, które ze względu na obowiązko­wy charakter ma pewne cechy pracy, dzieci wykonują stop­niowo coraz więcej czynności samoobsługowych (np. czysz­czenie obuwia, układanie swoich rzeczy, dbanie o higienę osobistą), czynności z zakresu gospodarstwa domowego (zmy­wanie naczyń, nakrywanie do stołu, niektóre czynności zwią­zane ze sprzątaniem) itp. Praca dziecka wynika najczęściej z realnych potrzeb i trybu życia rodziny. Im starsze dziecko, tym bardziej zajęcia te nabierają znaczenia realnej pomocy rodzinie, której się od niego oczekuje i wymaga. Jeśli te wy­magania nie są zbyt duże, a obowiązki dziecka nie zabierają mu wiele czasu mając zarazem charakter stały, praca odgrywa w rozwoju aktywności dziecka pozytywną rolę. Wykonując różne praktycznie użyteczne działania przyswaja ono szereg sprawności manualnych i nawyków, uczy się planować działa­nia i ich kolejność (np. przy sprzątaniu mieszkania), rozwija swoją inteligencję praktyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *