Niezwykłości snu

NAJCIEKAWSZE ZMIANY ROZWOJOWE

Rozwój zabaw konstrukcyjnych wymaga doskonalenia się wewnętrznego programowania czynności oraz znacznej spraw­ności motorycznej, a zwłaszcza wysokiej koordynacji ruchów rąk. Dzieci w młodszym wieku szkolnym doskonalą te spraw­ności zarówno ćwicząc je w zabawach, jak i w wyniku uczenia się na lekcjach zajęć praktyczno-technicznych oraz przez na­śladownictwo kolegów i- dorosłych, których czynności ob­serwują.Zabawy konstrukcyjne stopniowo przeradzają się w wyko­nywanie różnorodnych czynności praktycznych, w majster­kowanie dla przyjemności (zaspokajanie określonych zainte­resowań), w czynności zdobnicze (np. wyszywanie czy szydeł­kowanie u dziewczynek).Najciekawsze zmiany rozwojowe dokonują się w młodszym wieku szkolnym w zabawach ruchowych. Zabawy ruchowe z prawidłami zaczynają się rozwijać już pod koniec okresu przedszkolnego (por. (str. 92—94). Jednakże w wieku ok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *