Niezwykłości snu

INNA FORMA TWÓRCZOŚCI

Inną formą twórczości artystycznej dzieci jest modelo­wanie w różnorodnym materiale plastycznym – glinie, plas­telinie, gipsie. Modelowanie to zupełnie inna forma działal­ności niż rysowanie czy malowanie. W wyniku działań dziecka powstaje trójwymiarowy przedmiot przedstawiający coś lub kogoś zgodnie z zamiarem dziecka-twórcy. Ta forma ekspre­sji może mieć duże znaczenie wychowawcze i terapeutyczne.Majsterkowanie wyrasta, jak już mówiliśmy, z zabaw konstrukcyjnych i jest ich przedłużeniem. Wiąże się ono z zainteresowaniem budową i funkcjonowaniem oraz zastoso­waniami różnych przedmiotów i konstrukcji technicznych.Szuman zwraca uwagę na ogromną rolę twórczej wyobraźni konstrukcyjnej w tym rodzaju działalności dzieci oraz na jej znaczenie dla rozwoju inteligencji praktycznej i inteligencji technicznej . Majsterkowanie polega na konstruowaniu przedmiotów lub urządzeń przy użyciu narzędzi. Wymaga ono więc orien­tacji w materiale i jego własnościach, w budowie przedmiotu, jaki ma być wytworzony, oraz w budowie i cechach użytko­wych narzędzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *