Niezwykłości snu

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNO- TECHNICZNA

Działalność artystyczno-techniczna dzieci w omawianym okresie obejmuje rysowanie i malowanie, modelowanie, maj­sterkowanie oraz różne formy artystycznej ekspresji (śpiew, taniec, próby twórczości literackiej). Ogólnie w działalności tej możemy wyróżnić kierunek techniczny (z przewagą dzia­łań manipulacyjno-praktycznych) i artystyczny (z przewagą działań twórczo-ekspresyjnych).W rysowaniu dziecko wchodzi w etap rozwiniętego schematu. Rysuje ono na ogół z wyobraźni, a w rysunkach przedstawia syntezę „rysunkową całokształtu danego przed­miotu z wybranych wyobrażonych elementów”. Rysunki dzieci są często jakby konstruowane z oddzielnych elementów (np. nogi w postaciach ludzi czy zwierząt „nie wyrastają” z tułowia, ale są do niego doczepione w formie osobnych elementów graficznych). U starszych dzieci postacie ludzi i zwierząt na rysunkach coraz częściej mają jednolitą sylwet­kę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *