Niezwykłości snu

DLA BAWIĄCEGO SIĘ

Dla bawiącego się dziecka ważne staje się nie samo tylko granie określonej postaci, ale również spo­sób, w jaki to czyni, i tym samym realizacja celu, jakim jest przekazanie określonej treści zawartej w danej roli. W ten spo­sób zabawa o charakterze dramatyzacji stanowi formę przej­ściową pomiędzy zabawami w role a niezabawową działalno­ścią, jaką bywa działalność artystyczna (gra aktorska) z właś­ciwymi dla niej motywami oddziaływania na innych ludzi.Obok dramatyzacji w zabawach tematycznych dzieci w tym okresie rozwoju występują często inscenizacje polegające na odtwarzaniu zaobserwowanych w życiu scen z zadziwiają­cą niekiedy wiernością.Zabawy tematyczne dają początek wielu innym formom niezabawowej działalności dzieci, która stopniowo zostaje ujmowana w ramy organizacyjne różnych kół zainteresowań na terenie szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *